Администрирането на работните заплати често е деликатен и конфиденциален въпрос, който изисква пълно съответствие с динамичните промени в нормативните разпоредби, регламентиращи тази материя. Какво всъщност правим: изчисляване на нетните възнаграждения и дължимите данъци, социални и здравни осигуровки, изготвяне на платежните документи, електронно банкиране при извършване на плащания към бюджета, съдействие при изплащане на възнаграждения при спазване на задължението за, строга конфиденциалност на информацията, свързана с работната заплата на всички служители.

Други услуги