АВА Партньори ООД работи в областта на данъчното консултиране, трансферното ценообразуване и администрирането на работни заплати.
Основната ни задача е да приспособяваме нашите услуги към Вашите индивидуални потребности.
АВА Партньори ООД е дружество с над 10-годишна история и екип, изграден от утвърдени специалисти с опит в международни компании. Всеки един от нас е с доказан опит и отлично представяне при участието си в международни сделки, които изискват компетентност от най-високо ниво.
Клиентите на АВА Партньори ООД са местни и чуждестранни компании с установени бизнес стандарти, както на българския, така и на международния пазар.
КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС
“Don't be afraid to give up the good to go for the great.”
Петър Иванов,TRIP Capital
“Don't be afraid to give up the good to go for the great.”
Петър Иванов,TRIP Capital

Услуги

АВА - ние сме точно тук и точно сега

За нас няма услуга, която да е прекалено малка или прекалено сложна. Нашата мобилност, гъвкавост и пълна готовност гарантират близостта до нашите клиенти.

Данъчни консултации

Предлагаме на нашите клиенти данъчно консултиране. Осъществяваме комуникацията и представителството пред данъчната администрация.

Виж детайли

Администриране на работни заплати

Администрирането на работните заплати често е деликатен и конфиденциален въпрос, който изисква пълно съответствие с динамичните промени в нормативните разпоредби, регламентиращи тази материя.

Виж детайли

Данъчна защита

Проверка и защита в хода на данъчно производство. АВА Партньори изготвя писмени обяснения по проверки, АПВ и жалби по ревизионни доклади и актове.

Виж детайли

Трансферно ценообразуване

Ние ще защитим Вашия интерес и чрез изготвяне на международно стандартизирани и компетентни доклади

Виж детайли

Регистрация на чуждестранни юридически лица или техните клонове по ЗДДС в България

АВА Партньори предлага изготвяне на месечни справки-декларации по ЗДДС, както на юридически лица от ЕС, така и на юридически лица извън ЕС

Виж детайли