АВА Партньори предлага изготвяне на месечни справки-декларации по ЗДДС, както на юридически лица от ЕС, така и на юридически лица извън ЕС, чрез акредитирано представителство; възстановяване на данък добавена стойност и данъчна защита в хода на тази процедура.

Други услуги