Проверка и защита в хода на данъчното производство.

АВА Партньори изготвя писмени обяснения по проверки, ревизии и жалби по ревизионни доклади и актове.

Други услуги