АВА Партньори предлага широк обхват от данъчни услуги, които имат за цел да оптимизират данъчните задължения и да предоставят специализирани знания и умения в областта на българското законодателство и международното право. Извършваме консултации по международно данъчно облагане - СИДДО и данък при източника, данъчни услуги в областта на корпоративното данъчно облагане, изготвяне на годишни данъчни декларации, превантивен Tax Duе Diligence.

И всичко това, допълнено със законосъобразна данъчна оптимизация и консултации във връзка с данъчни последствия при бизнес схеми, сливания, придобивания и други решения, свързани с управленското консултиране.

Други услуги